DOKUMENTÄRSERIEN OM CP, SOM TV VÄGRADE VISA

1996 - 1997 var det stor och intensiv debatt om Konduktiv Pedagogik. Redan du fanns dessa tre filmer. Läkare och myndigheter försäkrade dock att Svensk habilitering var bättre på alla sett än Konduktiv Pedagogik. 
   TV vill inte underblåsa den kritik och ilska CP-skadade och dess föräldrar visade mot habiliteringen, ärför vägrade de visa filmerna. På den tiden fanns inte internet och därför var TV närmast det enda sättet att visa film för en stor allmänhet. 
   Vi som kämpade för Konduktiv Pedagogik blev alltså tystade.

Nu finns dock internet och det är lättare att sprid information. Här nedan kan ni se de tre filmer TV inte ville visa.
    3 år senare, när debatten lugnat sig, visade SVT en nedklippt version av TV-serien. Det singelprogrammet finns sist på denna sida och kallas "Konduktiv Pedagogik - Vad är det?"

DEL 1 - Diagnos CP 
Speltid: 38 min. Del 1 i trilogin om CP och konduktiv pedagogik. Här får vi följa några familjer som får eller har fått beskedet att deras barn har en CP-skada. Hur reagerar man? Vi får även se skillnaden mellan hur habiliteringen och konduktiv pedagogik behandlar barn med CP under 1,5 år.

DEL 3 - Från knäna till livet
Speltid: 39 min. Del 3 i trilogin om CP och konduktiv pedagogik. Här får vi följa två familjer som fått barn med lättare CP-skada. En familj väljer habilitering, den andra konduktiv pedagogik. Det blir stora skillnader i hur de ser på sina barn och vad de lär sig.

DEL 2 - Alexandras hemlighet 
Speltid: 38 min. Del 2 i trilogin om CP och konduktiv pedagogik. Här får vi följa några familjer som fått barn med en grav CP-skada. Sättet att se på barn med handikapp leder till olika behandling och hur de olika behandlingarna påverkar barnen fysiskt och mentalt.

Konduktiv pedagogik - Vad är det?
Speltid: 52 min. Här kan du se ett sammandrag av den tv-serie som finns på denna sida. Filmen ger en bra inblick i både hur konduktiv pedagogik och hur svensk habilitering fungerar. Inspelningen gjordes 1996, men filmen är mycket aktuell. Både Konduktiv pedagogik och Habilitering arbetar på samma sätt fortfarande. Den stora skillnaden är att nu har Move & Walk fått flera stora avtal och att allt fler kan få tillgång till konduktiv pedagogik. Det fanns det inte innan dessa filmer visades.