FÖRLAGSKRIS - LIVSKRIS

Kalle Hägglund var en stor publicist, som brann för det fria ordet och allas rätt att uttrycka sig. Han menade att det är otroligt viktigt, att även obekväma sanningar får plats i det offentliga rummet. Han vågade ge ut mina första böcker, när ingen annan vågade. Det blev starten på min karriär. Det gav mig en plats i kulturvärlden, som sedan ledde till att jag kom in på Dramatiaska Institutet och blev filmregissör och hade turen att få göra en dokumentärfilm om Maria, en CP-skadad flicka.  
  
Då fick jag hela samhället mot mig. Men Kalle, min förläggare, stod  kvar vid min sida, som härledare. Ständigt uppmanande mig att aldrig ge vika hur är samhället försökte frysa ut mig. 

Och Kalle Hägglund hade rätt. Det går att förändra både samhället och sitt eget liv. 
   Tyvärr fick aldrig Kalle uppleva att de CP-skadade barnen fått det bättre tack vare den kamp han stöttade mig i. Kalle dog 2005. 

Sedan Kalle dog, har jag inte fått ut mina böcker om CP-upproret. För mig innebar det alltså både en förlagskris och en livskris när Kalle gick bort. Jag skickade runt mina bokmanus till alla förlag, men har inte hittat någon publicist med tryckfrihetspatos nog, att våga ge ut kontroversiella skrifter, som tar ställning för en minoritet mot det allmänna jämlikhetstänkandet, där ska inordnas. Därför har jag startat Mullbook. Av egna erfarenheter av att det behövs. Jag tror på böcker, att de har och ger makt, nu och i framtiden.

Med Mullbook Förlag hoppas jag kunna fylla något av det tomrum Kalle lämnat efter sig. 
   Kalle Hägglund stod bakom många unga begåvningar och gav ut deras verk innan de kunde stå på egna ben; Thomas Di Leva, Thom Hjelte, Fredrik Virtanen, Peter Birro och många flera. Med Kalle publicerade även de verk av kända författares som de stora förlagen inte vågade eller ville ge ut.
   Kan Mullbook förlag hjälpa till att offentligöra dolda verkligheter eller stötta någon i de första stegen mot det offentliga rummet, har syftet med Mullbook Förlag uppnåtts.         

ATT VARA FÖRFATTARE

Den som bäst kan sälja och marknasföra din bok är du. Här är några punkter som Mullbook förlag hjälper till med, om du vill marknadsföra din bok:
Recensions ex till lämplig media och bloggare.
Anordna lämpliga signeringstillfällen.
Hjälpa dig att hitta offentliga forum för att synas t ex i debatter och i sociala nätverk, för att sprida intresse för det din bok handlar om.
Hitta lämpliga vinklar för pressreleaser och annat material som kan skapa uppmärksamhet för dig och din bok.
Genom Mullbook förlag finns din bok tillgänglig på alla bokhandlar på stan och på nätet, den skickas till bibliotekstjänst för bedömning och 2 ex kommer för alltid finnas tillgängliga för allmänheten på kungliga biblioteket i Stockholm.
   Som författare blir du en offentlig person. Vi kan hjälp dig göra något av den chansen, om du vill.

ENGAGEMANG

Om man vill något måste man våga OCH engagera sig. Utan engagerade människor vore världen en tråkigare plats. 
   Om du väljer att publicera ditt verk på Mullbook förlag, vill vi att du engagerar dig i din bok. 
   Arbetet är inte färdigt då du satt en punkt efter sista meningen i ditt manus. Då börjar ett nytt skede i ditt och din boks liv. 
   Det är viktigt att du är aktiv i den processen, dels för att din bok ska nå ut till sina läsare, men också för att du själv ska bygga en plattform inför dina nya böcker och den karriär du siktar på i det offentliga rummet.
    Man kan tycka vad man vill om Camilla Läckberg, Jan Guillou eller varför inte nämna August Strindberg. Visst är de alla skickliga författare, men de är också omtalade och lästa för att de är engagerade och vågar sicka ut hakan. Det har något att berätta, dels i sina böcker, men också genom sina egna liv.

FÖR FÖRFATTARE

Både debutanter och etablerade författare passar på Mullbook Förlag. Vi publicerar de böcker andra inte vill eller vågar publicera. Vi vill ge ut de verk DU vill allmänheten ska få tillgång till. Vi vågar tillsammas med dig.
   Har du skrivit en bok för endast släkt och vänner, ska du trycka boken på ett lokalt tryckeri eller om du behöver hjälp t ex. Vulkan media.   

Författarhonorar
För debutanter är förföttarhonoraret från Mullbook Förlag 10% av f-pris (- ev rabatter) på alla dina böcker som säljs. 
    För medlemmar i författarförbundet gäller deras rekommendation om 25,5% eller individuellt avtal. Medlem i författarförbundet kan du bli när du publicerat två verk.

F-pris = förlagets pris till återförsäljare
Författarhonorar = författarens lön från förlaget

STABILITET

Ett förlag som vill och vågar publicera det andra refuserar måste även ha en stabil ekonomi. Min publicistiska mentor, Kalle Hägglund, täckte tryckkostnaderna med biblioteksbeställningarna. Det är oerhört viktigt för ett lite förlag att täcka sina kostnader för varje verk. Endast så blir förlaget långsiktigt.
   Nu förtiden har biblioteksbeställningarna sjunkit. Därför försöker Mullbook Förlag en ny modell för en stabil verksamhet.

Förköp
Mullbook Förlag publicerar en bok först när det finns förhandsbeställningar på 250-300 ex till f-pris eller om det finns förköp om 80-100 ex till ut-pris.
   En debutant kan själv förköpa sina 80 första böcker och sälja dem, för att påskynda utgivningen. För etablerade författare finns oftast en läsekrets som säkerhet för försäljning